verksamhet | psykologbyrån bo c lindberg legitimerad psykolog psykologi sexologi certifierad emdr-terapeut klinik hypnos chefscoaching krisbehandling handledning utbildning psykoterapi skåne helsingborg

Verksamhet

Verksamheten startade 1982 som en kvällsmottagning. Idag är mottagningen öppen måndagar och tisdagar, kl 8-17.

Grundläggande för behandlingsarbetet är att skapa en bra arbetsallians som vilar på förtroende, tillit, öppenhet och tydlighet och att i varje enskilt fall anpassa behandlingen på bästa sätt enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.
Det ska också vara lätt att nå fram och att kunna komma på ett första besök relativt snabbt.

Psykoterapi/krisbehandling
• insiktsorienterad psykoterapi vid bl a bristande självkänsla, depression, ångest
• kognitivt/beteendeterapeutiskt inriktad terapi (KBT) vid bl a fobier, sexmissbruk
• hypnosbehandling vid bl a funktionella mag-tarmsjukdomar (colon irritabile, IBS), extrem tandvårdsrädsla, fobier/rädslor av olika slag, sömnproblem, låg självkänsla, prestationsångest
• kris- och traumabehandling med EMDR efter övergrepp, överfall, rån, olyckor/katastrofer
• sexologisk behandling/sexterapi vid sexuella samlevnadsproblem (erektionsstörning, bristande lust etc), könsidentitetsproblematik

Handledning och utbildning/coaching
• handledning i psykoterapi
• handledning av behandlingspersonal, enskilt eller i grupp, för läkare, sjukvårdspersonal, personal på behandlingshem, familjevårdsföretag
• ledarutveckling av chefer och företagsledare