kompetens | psykologbyrån bo c lindberg legitimerad psykolog psykologi sexologi certifierad emdr-terapeut klinik hypnos chefscoaching krisbehandling handledning utbildning psykoterapi skåne helsingborg

Kompetens

Jag blev färdig psykolog 1971 och fick året därpå en chefstjänst inom vuxenpsykiatrin i Helsingborg där jag stannade till 2004, på avdelning och på mottagning. Därefter har jag fortsatt med min egen mottagning, f n två dagar i veckan. Min erfarenhet har således kommit att spänna över hela det psykiatriska sjukdomspanoramat.

Under drygt 10 år på 70-80-talet var jag jämsides konsulterande psykolog på en ungdomsvårdsskola/behandlingshem. Vidare var jag deltid på Sexologimottagningen i Helsingborg, som jag var med och startade 1982, fram till dess nedläggning 2011. På 90-talet var jag under 4 år chef och studierektor för den legitimationsgrundande psykoterapeututbildningen vid Lunds Universitet.

Efter psykologutbildningen vidareutbildade jag mig till legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning och senare till specialist i klinisk psykologi och till specialist i klinisk sexologi. Jag är också utbildad handledare i psykoterapi. Sedan mitten av 70-talet har jag arbetat med hypnos. Vidare är jag utbildad EMDR-terapeut samt handledare i EMDR. Jag har utbildning i psykodynamisk korttidsterapi samt en treårig gruppterapiutbildning.
Specialisering

Sedan 1982 har jag arbetat inom området sexologi, främst med sexuella funktionsstörningar. Det kan t ex handla om problem med lust eller erektion. Jag har arbetat med såväl offer för som förövare av sexuella övergrepp, under en period på ett fängelse med behandling av dömda män.

Sedan början av 2000-talet har jag arbetat med funktionella magtarmsjukdomar, dvs störd tarmfunktion av typ colon irritabile eller IBS/Irritable Bowel Syndrome. En vetenskapligt prövad metod som bygger på hypnos.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) används bl a för bearbetning av traumatiska upplevelser. Det kan vara ett överfall, en olycka, en svår upplevelse i barndomen eller något annat som lever kvar som ett plågsamt minne.


Läkartidningen om magtarmsjukdomar och hypnos

Vad är EMDR?