Psykologbyrån

Psykologbyrån är en mottagning i Malmö för psykoterapi, psykologisk rådgivning och behandling.

På mottagningen är sju kollegor verksamma. Alla har lång erfarenhet av arbete med psykoterapi och handledning, i såväl offentlig som privat regi. Vi är alla legitimerade psykoterapeuter, och merparten har handledarbehörighet.

Psykoterapi

Vi erbjuder terapi och stöd för enskilda personer och till par och familjer. Vi vänder oss såväl till barn och ungdom, som till vuxna och äldre. Behandlingen följer den enskildes behov och kan vara inriktad på korta insatser, på kriser i livet eller på längre psykoterapeutisk kontakt eller psykoanalys.

Psykologbyråns terapeutiska arbete bygger på det förtroliga samtalet och respektfulla mellanmänskliga mötet. Syftet i dessa möten är att skapa förståelse för och förändring av de känslomässiga låsningar som utgör hinder för utveckling och välbefinnande i livet. Ångest, osäkerhet och depression är vanliga uttryck för sådana problem. Samtliga medarbetare på Psykologbyrån arbetar med psykodynamisk psykoterapi.

Handledning

Vi har även mångårig erfarenhet av handledning, yrkesutveckling och utbildning. Psykologbyrån erbjuder bl.a. handledning till enskilda eller i grupp, stöd för personer i ansvarsfulla befattningar samt insatser för anställda som hamnat i låsta lägen och arbetsrelaterade kriser, fått utmattningssymptom, mm.

Välkommen att kontakta oss!


Psykologbyrån • Södra Förstadsgatan 23 A – Holmgången • 211 43 Malmö • 040-12 20 20