Om Psykologbyrån

Psykologbyrån grundades 1967 som Malmö Psykologbyrå AB av Ulla och Lars Bejerholm. Under de tidigaste åren var verksamheten inriktad mot arbetsmarknadsfältet men under 70-talets första del flyttades fokus successivt över till psykoterapeutisk behandling med psykodynamisk inriktning. Verksamheten kom därefter att helt formas efter högt ställda ambitioner vad gäller kompetensutveckling och skapandet av en välfungerande psykoterapimottagning. Malmö Psykologbyrå blev snabbt ett i Sydsverige ledande institut inom området för psykodynamisk terapi både vad gäller psykoterapeutisk behandling och professionsutveckling.

Under senare år har vår verksamhet bytt namn och vi heter numera Psykologbyrån. Psykoterapeutgruppen är en väl sammansvetsad arbetsgrupp som står för gedigen kunskap och lång och framgångsrik erfarenhet när det gäller psykoterapeutisk behandling och psykoterapihandledning. Kompetensen inom det psykodynamiska fältet är bred och omfattar behandling av såväl vuxna som barn och ungdomar och par. Gruppens medlemmar anlitas också ofta som föreläsare, lärare, handledare och konsulter. Som uppdragsgivare finns bl a Psykologutbildningen och Psykoterapeututbildningen på Lunds Universitet, Barn- och Vuxenpsykiatri, Barnhälsovården och Socialförvaltningen, där våra kunskaper och vår långa kliniska erfarenhet är värdefull.

Psykologbyrån har en självklar förankring i det psykodynamiska kunskapsområdet och har som målsättning att alltid arbeta i linje med nya vetenskapligt baserade rön vad gäller behandlingsmetoder och insikter i det mänskliga fungerandet.


Psykologbyrån • Södra Förstadsgatan 23 A – Holmgången • 211 43 Malmö • 040-12 20 20